Recent Articles

 
 • Hvordan drev mennesker med jordbruk før traktorens tid?

  Hvordan drev mennesker med jordbruk før traktorens tid?

  Da isen trakk seg tilbake for omlag 10 000 år siden, begynte menneskene å bosette seg i Norge. De bygget hjem, ryddet jorden, dyrket korn og holdt husdyr. Når jorden var utpint flyttet familiene og ryddet ny jord på nye områder. Jordbruket var nærmest uendret fram til vikingtiden. Vi ble […]

   
   
 • Traktor og sikkerhet

  Traktor og sikkerhet

  Selv i dagens industrialiserte og servicebaserte samfunn er det noen yrkesgrupper som er særlig utsatt for skader og dødsfall i arbeidshverdagen. Primærnæringene, herunder fiske, skogbruk og jordbruk, er spesielt farlige og har høye ulykkesrater. For fisket sin del er risikoen mye knyttet til dårlig vær, og for skogbruket til fallende […]

   
   
 • Girkassen på traktoren

  Girkassen på traktoren

  Girkassen på traktoren er ganske spesiell og er utgangspunktet for at dette kjøretøyet kan gjøre så mange oppgaver og trekke tunge lass, men samtidig har svært dårlig toppfart. Eldre traktorer hadde gjerne flere girratioer, gjerne arrangert i høye og lave gir. Med dette systemet hadde man den vanlige standarden med […]

   
   
 • Firehjulsdrift på traktorer

  Firehjulsdrift på traktorer

  Traktorer hadde helt frem til ca. 1970 stort sett alltid bare bakhjulsdrift. Tradisjonelt var jo en traktor et kjøretøy med små forhjul og mye større bakhjul, med sete for føreren mellom de to bakhjulene. Forhjulene var bare der for å bære fremre del av traktoren, og til å styre med. […]

   
   
 • Traktorer i dagens jordbruk

  Traktorer i dagens jordbruk

  Traktoren er et sentralt arbeidsredskap og transportmiddel på de fleste gårder i Norge. I dag har de aller fleste nye traktorer dieselmotor. Vanligst er det at slike traktorer har mellom 100 og 150 hestekrefter, men de kan også ha litt mindre eller mye. Det er avhengig av bruken og kanskje […]

   
   
 • Tractor pulling i Australia

  Tractor pulling i Australia

  Sporten tractor pulling kom til Australia i 1976. I likhet med USA er Australia et stort land med mye jordbruk og store arealer som kan utnyttes av kraftige maskiner. I Australia var det fra starten særlig delstaten Victoria som sto for mye av trekkingen. Etter noen år ble det hele […]

   
   
 • Sporten tar form

  Sporten tar form

  Det var i 1969 at representanter fra flere amerikanske stater for første gang møttes for å lage et skikkelig regelverk for tractor pulling som sport. De laget også den første organisasjonen innen sporten, kalt NTPA – National Tractor Pullers Association. På denne tiden ble det lagt stor vekt på at […]

   
   
 • Bakgrunn: opprinnelsen i USA

  Bakgrunn: opprinnelsen i USA

  Før traktoren ble oppfunnet, ble gårdsredskaper vanligvis trukket av hester. Noen ganger ville bøndene skryte av hvor sterke og flinke hestene deres var, og noen ganger ville dette utarte i regelrette konkurranser for å se hvem som hadde de sterkeste dyra. Det kunne være samarbeidende hester som trakk tunge lass […]

   
   
 • Hva er tractor pulling?

  Hva er tractor pulling?

  Tractor pulling, noen ganger kalt traktortrekking eller traktorpulling på norsk, er en tøff motorsport der førerne kjemper om å få sine traktorer til å trekke mest mulig på en såkalt belastningsvogn. Målet er å komme seg så langt som mulig med så mye last som mulig. Man bruker enten vanlige […]